CLOSE
back to top

Welcome to the plagiarism checking portal!

Sign in

Log in with your user name and password

Forgot your password?

Ерөнхий мэдээлэл 

Та Mандах Их сургуулийн хуулбар шалгах (plagiarism) порталд нэвтэрч байна. Энэхүү програм хамгамжийг ашиглахтай холбоотой зааврыг repository хэсгээс авна уу.